Co to jest autogaz?

Co to jest autogaz?

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) – płynny gaz ropopochodny, będący skroploną mieszaniną dwóch węglowodorów: propanu (o symbolu C3H8) i butanu (C4H10), w różnych proporcjach. Ze względu na taki skład przyjęła się zwyczajowa nazwa propan-butan. Uzyskiwany jest jako produkt uboczny w procesie rafinacji ropy naftowej (stanowi około 2% masy przerobionego surowca). Przechowywany jest w zbiornikach ciśnieniowych, bo tylko wtedy posiada charakter płynny.
Jest z natury bezbarwny i bezwonny, dlatego ze względów bezpieczeństwa zostaje sztucznie nawaniany. Spala się w sposób ekologicznie czysty, bez dymu i popiołów. Znajduje zastosowanie jako gaz opałowy (propan-butan) lub jest wykorzystywany od ponad 70 lat do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym.

LPG spręża się i magazynuje w postaci ciekłej przede wszystkim dla łatwiejszego przechowywania i transportowania. Ponieważ nie traci ani nie zmienia swoich właściwości z upływem czasu, tzn. nie wietrzeje, nie zmienia stanu skupienia itd., może być długotrwale składowany bez utraty jakości i wydajności. Jedna jednostka płynnego gazu zawiera tyle samo energii, co 270 jednostek LPG w postaci gazowej (w temperaturze pokojowej). Wartość oktanowa autogazu jest korzystniejsza w porównaniu z benzyną i olejem napędowym i wynosi, w zależności od proporcji propanu i butanu, od 90 do 110 oktanów. Energetyczna wydajność LPG jest jednak niższa niż w przypadku tradycyjnych paliw ze względu na mniejszą zawartość energii w jednostce objętości. Prowadzi to do zwiększonego o 10-20%, w porównaniu z benzyną, spalania, jednak cena oscylująca w okolicach 50% wartości benzyny rekompensuje z nawiązką zwiększone zapotrzebowanie. Paliwo to jest stosowane na szeroką skalę w wielu krajach, m. in. Australii, Indiach, Hongkongu, Holandii, Niemczech, Włoszech, Armenii i oczywiście w Polsce. Kilku producentów aut wytwarza nawet modele z seryjnym systemem bi-fuel, przystosowane do spalania benzyny lub LPG. W grupie tej znajdują się General Motors, Fiat czy koncern PSA. Jako alternatywa dla oleju napędowego, LPG jest wykorzystywane na razie głównie w pojazdach użytkowych, gdzie ma większą szansę na amortyzację kosztów montażu.

Ostatnie zapytania o autogaz były z miast: Wrocław, Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica.

Zostaw odpowiedź

Facebook