Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty montażu

Montaż samochodowej instalacji gazowej związany jest z wydaniem kilku dokumentów, wymaganych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Są nimi:

  • Faktura zakupu i montażu instalacji gazowej
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu
  • Dokument legalizacji zbiornika LPG
  • Książka gwarancyjna samochodowej instalacji gazowej
  1. Faktura zakupu i montażu instalacji gazowej, wystawiona na właściciela pojazdu lub podmiot upoważniony, na której widnieją dane warsztatu montującego (nazwa, adres, NIP), dane właściciela pojazdu, dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny, numer nadwozia) a w specyfikacji wymienione są elementy instalacji, które zostały zamontowane w samochodzie.
  2. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu wystawiany przez firmę będącą właścicielem takiego świadectwa. Warsztat, w którym została założona instalacja musi znajdować się w wykazie firm, (wykaz znajduje się na stronie WWW Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie), sieci montażowej właściciela świadectwa homologacji. W przypadku montażu instalacji gazowej w Eko Alma Serwis sp.j. otrzymuje się wyciąg ze świadectwa homologacji wystawiony przez Verda sp. z o.o., właściciela homologacji numer PL*0056*00/G. Wyciąg ze świadectwa homologacji zawiera dane właściciela homologacji, numer wyciągu, dane samochodu, w którym została zamontowana instalacja gazowa (marka i model, numer rejestracyjny, numer nadwozia oraz rok produkcji), wykaz poszczególnych elementów instalacji gazowej wraz z numerami ich homologacji, wyniki analizy spalin oraz dane warsztatu montującego. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wyciągu ze świadectwa homologacji należy zgłosić się do zakładu montującego z prośbą o wydanie duplikatu.
  3. Dokument legalizacji zbiornika LPG (tzw. „paszport zbiornika”), który w zależności od producenta (np. Bormech, Stako, Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych) wygląda nieco inaczej. Wymienione są w nim: data produkcji zbiornika, numer fabryczny, dane ogólne (wymiary i inne parametry techniczne) oraz dane poświadczające wykonanie zbiornika zgodnie z obowiązującymi normami. Bardzo ważnym elementem „paszportów” są protokoły badań technicznych Transportowego Dozoru Technicznego i decyzje zezwalające na użytkowanie danego zbiornika w samochodzie. Dane te umieszone są zazwyczaj na drugiej stronie „paszportu”. Nowe zbiorniki posiadają 10 letni okres dopuszczenia do eksploatacji. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu dotyczącego zbiornika LPG należy zgłosić się bezpośrednio do producenta zbiornika LPG z prośbą o wydanie duplikatu. Należy przy tym uiścić opłatę za wydanie nowego dokumentu (ok. 40-50 zł).
  4. Książka gwarancyjna samochodowej instalacji gazowej wydawana jest jako dodatkowy dokument przez zakład montujący i określa przede wszystkim warunki i zasady korzystania z systemu gwarancyjnego danej instalacji. Dalsze informacje omawiają ogólne zasady działania i użytkowania instalacji gazowej oraz zasady bezpiecznej eksploatacji. Montując instalację gazową w Eko Alma Serwis sp.j. otrzymuje się gwarancję na sprawne jej działanie w okresie 2 lat od daty montażu (lub przebieg do 50 000 tys. km na przykład dla systemu AliseI firmy Zavoli a dla systemu Eco Drive firmy MTM – przebieg do 100 000 tys. km). Książka gwarancyjna zawiera dane dotyczące montażu: informacje ewidencyjne pojazdu (marka i model, rok produkcji, stan licznika, numer rejestracyjny) oraz dane ewidencyjne instalacji gazowej (data montażu, rodzaj zamontowanej instalacji, typ reduktora i zbiornika, numer wyciągu ze świadectwa homologacji). Ważnym elementem są zapisy o dokonywanych przeglądach instalacji gazowej.

Posiadanie pierwszych z trzech, wymienionych wyżej dokumentów, uprawnia i zobowiązuje właściciela pojazdu do zgłoszenia się w miejscowym Wydziale Komunikacji w celu wpisania w dowodzie rejestracyjnym, faktu zamontowania samochodowej instalacji gazowej. Brak któregokolwiek z trzech pierwszych dokumentów (faktury, wyciągu lub „paszportu”) zazwyczaj uniemożliwia dokonanie wymaganego wpisu. Instalacja powinna zostać zarejestrowana w ciągu 30 dni od daty jej zamontowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zamontowaniem instalacji gazowej w swoim samochodzie, kliknij tutaj.

Zostaw odpowiedź

Facebook