Ubezpieczenia WAGAS

Ubezpieczenia WAGAS

Zasady działania ubezpieczenia WAGAS

Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji, niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii.

 

Mając na uwadze powyższy problem i prawdopodobne trudności w wyegzekwowaniu bezpłatnej naprawy uszkodzonego samochodu w firmowym serwisie, firma CZAKRAM w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Hiscox Syndykat Lloyd’s wprowadza do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy. Nowe ubezpieczenie zwalnia właściciela samochodu z ponoszenia kosztów napraw pojazdów nowych i tych będących w okresie gwarancji producenta, wyposażonych w instalację gazową dystrybuowaną przez firmę Czakram. Szczegóły odpowiedzialności sprecyzowane są w Warunkach Ubezpieczenia oraz w Warunkach Gwarancji samochodowej instalacji gazowej BRC.

 

Właściciel (użytkownik) samochodu zainteresowany wykupieniem ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu nowego lub będącego w okresie gwarancji producenta musi ten fakt zgłosić w zakładzie autoryzowanym firmy CZAKRAM przed zamontowaniem instalacji gazowej BRC lub w terminie do 7 dni od daty jej montażu. Przy zgłaszaniu należy wybrać wariant ubezpieczenia oraz przekazać zaliczkę zakładowi montażowemu na poczet pokrycia kosztów ubezpieczenia.


Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach: okres ubezpieczenia na 12, 24 lub 36 miesięcy.
Tabela składek

Zasady oferowania Okres Ochrony Ubezpieczeniowej Limit kilometrów Suma Ubezpieczenia Model Cena dla klienta
Dobrowolny 12 50 000 20 000,00 zł Poj. Osobowe/ciężarowo osobowe o ładowności do 3,5t 599 zł
Dobrowolny 24 100 000 20 000,00 zł Poj. Osobowe/ciężarowo osobowe o ładowności do 3,5t 899 zł
Dobrowolny 36 150 000 20 000,00 zł Poj. Osobowe/ciężarowo osobowe o ładowności do 3,5t 1299 zł


UWAGA: Ubezpieczenia nie można wykupić do samochodu, w którym instalacja LPG została zamontowana przed datą wprowadzenia produktu do oferty CZAKRAM tj. przed dniem 1 sierpnia 2013 roku.
Do wystawienia polisy będą wymagane następujące dane:

1. Dane samochodu: marka, model, rok produkcji oraz numer VIN

2. Dane instalacji LPG : numer książki gwarancyjnej CZAKRAM oraz data montażu (sprzedaży instalacji LPG).
Polisa ubezpieczeniowa jest przypisana do samochodu, w którym została zamontowana instalacja LPG, na polisie nie ma danych właściciela pojazdu.
UWAGA! Polisa ubezpieczeniowa jest ważna dopiero po jej zarejestrowaniu w systemie WAGAS oraz jej całkowitym zapłaceniu. Nie ma możliwości opłacenia polisy w ratach.
Ubezpieczenie zawarte jest na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do polisy ubezpieczeniowej.

O szczegóły prosimy pytać w autoryzowanych zakładach montażowych sieci CZAKRAM.

 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (kliknij)

 

Comments are closed.

Facebook